Bemutatkozás

Az általános iskola mellett a lakosság kulturális igényeinek kielégítését szolgálta az Állami Gazdaságban 1962-ben felépített Művelődési Központ. Itt rendezték a bálokat, gyűléseket, filmvetítéseket 1973-ig, amikor a „kultúrt” átalakították ebédlővé. Ezzel a helyi szórakozás lehetősége megszűnt.

1982-ben épült fel a falu központjában a városföldi Klubkönyvtár, melynek legfőbb feladata a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megteremtése, megismertetése és ápolása.

A Városföldi Művelődési Ház és Könyvtárban kicsik és nagyok, fiatalok és felnőttek egyaránt találnak maguknak érdekes programokat. A Városföldi Művelődési Ház és Könyvtárban– mint ahogy a nevével is jelzi – ad otthont a 14000 kötetes könyvtárnak. A könyvek mellet megtalálható itt a közel 1000 lemezből álló lemeztár, valamint a folyóirat olvasó is. A könyvtárba beiratkozott olvasók száma változó, 200-250 fő között ingadozik, Egy település kulturális élete hozzásegít ahhoz, hogy a településről minél kedvezőbb, minél kellemesebb kép alakuljon ki. Így a kultúra nem egyszerűen finanszírozási feladat, hanem óriási lehetőség a település fejlődésének elősegítésére.

A Városföldi Művelődési Ház és Könyvtárban folyó könyvtári és közművelődési munka, folyamatos megújulását teszik szükségessé napjaink változásai, - bár a munkát, s így a munkatervet is - az eddig megkezdett tevékenységekre, folyamatokra kell alapozni.

Fontos törekvés, hogy minden évben tovább létezzen és működjön minden olyan tevékenységi forma, amely az elmúlt évek során eredményesnek bizonyult. Ugyanakkor a tevékenységi skála bővüljön olyan formákkal, amelyek az új és megváltozott szükségletek kielégítésére alkalmasak.

A Városföldi Művelődési Ház és Könyvtárban éves szinten több csoport működik szakmai segítséggel, illetve szervezőmunkát igényelve tőlünk.

Az önszerveződő csoportok számának növekedését támogatjuk úgy is, hogy minden értelmes és humánus csoportosulásnak igyekszünk helyt adni.

Kiemelt fontosságú az egészségnevelési előadások, programok szervezése, orvosi tanácsadások, az egészséges életmód kialakítását segítő rendezvények, bemutatók.